Zázračné účinky kozieho mlieka


Kozia farma Úprimne

Notoricky známe motto racionálnej výživy v Amerike „Mlieko – základ zdravia“ využívané producentmi kravského mlieka v 80-tých rokoch minulého storočia pomáha šíriť popularitu kravského mlieka dodnes. Táto marketingová kampaň bola tak úspešná, že americkí producenti mlieka vykázali v roku 2007 čistý zisk 11 miliárd dolárov.

Je však táto zjavná popularita kravského mlieka naozaj ukazovateľom toho, že sa jedná o ideálnu potravinu? Zlý imidž mlieku na Slovensku vytvorili práve výživoví „experti“, ktorí kravské mlieko označujú za zbytočné, v niektorých prípadoch až za nebezpečné.

Pri pohľade na celosvetovú spotrebu mlieka prekvapujúco zistíme, že najobľúbenejším druhom mlieka s najvyššou spotrebou vo svete je práve mlieko kozie. Práve ono tvorí celých 65% celosvetovej spotreby mlieka a svoju obľúbenosť si paradoxne nezískalo marketingovými kampaňami renomovaných reklamných agentúr. Dôvodov globálnej obľuby kozieho mlieka je hneď viacero. V prvom rade nesmieme zabúdať, že jednotlivé druhy mlieka majú rozdielne vlastnosti. Rozdiel medzi kozím a kravským mliekom spočiatku nemusí byť zreteľný, ale pri bližšom skúmaní odhalíme niekoľko zásadných činiteľov, ktoré určujú rozdielne spôsoby, akým ľudské telo v jednotlivých etapách trávi mlieko kravské a kozie. Človek rovnako ako každý cicavec je od narodenia počas doby niekoľkých mesiacov živený výlučne materským mliekom. Na svete neexistuje ideálna náhrada materinského mlieka, čo jednoznačne dokazujú laboratórne testy, ale aj praktický život. Prečo je teda kozie mlieko tým ideálnejším pre človeka v porovnaní s viac dostupnejším mliekom kravským? Pritom kozie mlieko má v porovnaní s kravským niekoľko zásadných predností a pozrieme sa na ne z netradičného uhla pohľadu.

Kozie mlieko je menej alergénne. Najčastejšou potravinovou alergiou malých detí a dojčiat je alergia na bielkoviny obsiahnuté v kravskom mlieku. Postihuje až 7% všetkých detí. K miernym príznakom alergie patrí zvracanie, hnačka či kožná vyrážka, no pri ťažkom stave hrozí dokonca až anafylaktický šok! Alergia na bielkovinu kravského mlieka je vážnym ochorením. Jeho spúšťačom je proteínový alergén αkaseín. Množstvá tohto alergénu sú až o 89% nižšie v kozom mlieku než kravskom. Nedávny výskum medzi novorodencami trpiacimi alergickými príznakmi na kravské mlieko potvrdil, že až 93% z nich mohlo konzumovať kozie mlieko bez takmer žiadnych vedľajších účinkov.

Kozie mlieko je prirodzene homogenizované. Ak cez noc do chladničky položíte pohár kravského a pohár kozieho mlieka, na druhý deň ráno zistíte, že kozie mlieko zostalo nezmenené, zatiaľ, čo kravské mlieko sa odseparovalo na hornú vrstvu smotany a dolnú vrstvu nízkotučného mlieka. Tento prirodzený separačný proces spôsobuje aglutinín. Ten v kravskom mlieku prirodzeným spôsobom spôsobuje oddelenie mlieka a smotany. Spracovatelia mlieka zabraňujú oddeleniu jednotlivých mliečnych zložiek homogenizáciou, pri ktorej sa mlieko pretláča pod vysokým tlakom cez miniatúrnu trysku. Tým sa nerovnomerne veľké tukové kvapôčky rozbíjajú na oveľa menšie rovnako veľké guľôčky a mlieko, tak ako ho poznáme, tým dostáva oveľa konzistentnejšiu textúru. Nedostatkom homogenizácie je, že rozštiepené molekuly tuku uvoľňujú voľný radikál xantinoxidázu. Voľné radikály v ľudskom organizme spôsobujú celý rad ťažkostí a v neposlednom rade sú zodpovedné za mutácie DNA, ktoré sú často príčinou rakoviny. Prirodzená absencia aglutinínu v kozom mlieku, a tým aj jeho prirodzená homogenizácia je jednoznačnou zdravotnou výhodou, nakoľko pri kozom mlieku odpadá nutnosť priemyselnej homogenizácie s rizikami spojenými s daným procesom.

Kozie mlieko je ľahšie stráviteľné. Kozie mlieko má menšie molekuly tuku a vyšší obsah mastných kyselín so stredne dlhým reťazcom. Počas trávenia tak každá molekula tuku a mastná kyselina bude mať väčší pomer povrchu k objemu, čo tráviaci proces výrazne skráti a zjednoduší. Rovnako platí, že bielkoviny kozieho mlieka vytvárajú v žalúdku človeka jemnejšie zrazeniny, a tak je jeho trávenie v ľudskom organizme oveľa prirodzenejšie.

Kozie mlieko len zriedkavo vyvoláva neznášanlivosť mliečneho cukru – laktózy. Každý druh mlieka obsahuje určité množstvo mliečneho cukru tzv. laktózy. Značná časť populácie trpí nedostatkom, ale nie úplnou absenciou laktázy, enzýmu, ktorému vďačíme za rozklad mliečneho cukru. Tento nedostatok laktázy poznáme aj ako laktózová intolerancia, avšak túto si nesmieme zamieňať s alergiou na mliečnu bielkovinu, ktorú spôsobuje bielkovinový alergén. Neznášanlivosť mliečneho cukru je spôsobovaná precitlivenosťou na uhľohydráty. Kozie mlieko v porovnaní s kravským obsahuje menej mliečneho cukru, a tak ho ľudia trpiaci laktózovou intoleranciou trávia ľahšie. Zaujímavosťou je, že hoci kozie mlieko v porovnaní s kravským neobsahuje o výrazne menej laktózy (rozdiel je asi 10%) veľký počet ľudí trpiacich neznášanlivosťou mliečneho cukru dokáže bez problémov fungovať na mlieku kozom. Príčina nie je celkom objasnená, ale predpokladá sa, že vďaka lepšiemu tráveniu kozieho mlieka nevznikajú nestrávené zvyšky, ktoré vyvolávajú bolestivé a nepríjemné príznaky neznášanlivosti mliečneho cukru pri trávení kravského mlieka. Kozie mlieko je viac prispôsobené potrebám ľudského tela a jeho vývoja. V tomto prípade ide o spolupôsobenie biochémie a termodynamiky. Z biochemického hľadiska kozie mlieko obsahuje väčšie množstvo esenciálnych mastných kyselín, napríklad kyseliny linolovej a arachidonovej. Má tiež výrazne vyšší obsah vitamínu B6, vitamínu A a vitamínu B3 (niacínu). Kozie mlieko je oveľa výdatnejším zdrojom dôležitých živín ako draslík, ktoré v tele reaguje zásadito tam, kde na draslík chudobné kravské mlieko reaguje kyslo. Z hľadiska termodynamiky je kozie mlieko opäť vhodnejšou voľbou než mlieko kravské. Pôrodná hmotnosť kozľaťa je 3-4 kg, pričom približne rovnako váži novorodenec. Pôrodná hmotnosť teľaťa je však 45kg. Z hľadiska rastu a vývoja svalov majú kozľa a teľa výrazne odlišné nároky na výživu. Z kravského mlieka časom zo 45kg vážiaceho teliatka vyrastie dospelý, približne 550 kg jedinec. Naopak, kozie a materinské mlieko je produkované za účelom vývinu 4 kilogramových potomkov na 56-90kg vážiacich dospelých jedincov. Na základ uvedených faktov je nutné konštatovať, že kozie mlieko je z hľadiska viacerých atribútov jednoznačne ideálnejšou mliečnou voľbou. Je menej alergénne, prirodzene homogenizované, ľahšie stráviteľné, dobre ho znášajú osoby precitlivené na mliečny cukor a má nezanedbateľné termodynamické a biochemické výhody. Navyše, pri odchove nami chovaných kôz na Farme Úprimne sa nevyužívajú rastové hormóny ani antibiotiká, ktoré sú pri veľkochovoch mliečneho dobytka samozrejmosťou.

Naše príspevky majú charakter všeobecnej informácie. Ich cieľom nie je nahrádzať odborné zdravotné vyšetrenie a starostlivosť. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za následky spôsobené diagnostikou alebo liečbou výlučne na ich základe bez predchádzajúcej konzultácie s kvalifikovaným odborníkom.

#kozie #kravske #mlieko #farma #zdravie #alergianamlieko