Farmársky trh v Michalovciach

V roku 2018

pripravujeme

Uprimné trhovisko, teda predajné miesto priamo v Michalovciach kde nájdete potraviny zo širokého okolia dopestované výlučne drobnými farmármi. To je myšlienka a od roku 2015 už aj prvých pár stánkov, ktoré pre vás pripravujeme. V roku 2016 sme na pozemok úspešne priviedli prípojky vody, elektriny a kanalizácie. Koncom roku 2018 plánujeme oficiálne spustenie drobného vianočného trhoviska s dobrotami výlučne od lokálnych farmárov. 

 

Trhovisko bude situované v samotnom centre mesta Michalovce, hneď pri budove súdu a pri novo vznikajúcej nemocnici. Tešíme sa na vás... dúfam už čoskoro!

Malá mliekarnička v Jastrabí

Už pri prvom 'varení' syra sme si položili otázku, ako by ho bolo možné predávať oficiálne. Odvtedy sme už absolvovali nespočet sedení na veterine a hygiene kde nás zasypali horou prerekvizít, ktoré sú potrebné k tomu, aby sme spracované mlieko smeli uvádzať na trh. Do istej doby som bol presvedčený, že vyslanie kozmonautov na Mars bude s najväčšou istotou tou jednoduchšou misiou, no mesiac po mesiaci sa k cieľu s povoleniami blížime. Držte nám teda prsty...

Tvorivá dielňa pre deti

V roku 2016 sme položili solídne základy pre nový viacúčelový priestor, ktorý plánujeme využívať jednak ako dojáreň, ale aj ako letnú tvorivú dielňu pre deti. S jej finalizáciou počítame uz na jar. 

kozie mlieko farma uprimne michalovce zemplin
kozie mlieko farma uprimne michalovce zemplin
kozie mlieko farma uprimne michalovce zemplin